Project Description

  • Konstnär: P Grön
  • Titel: Clown
  • Upplaga: 290
  • Mått: 43×53 cm