Project Description

  • Konstnär: Jan Laggar
  • Titel: Solkatt
  • Upplaga: 180
  • Mått: 63×43 cm