Björn Ståbi


 Sedan tidigt sextiotal har Björn på många olika sätt bidragit till att popularisera folkmusiken i breda kretsar i Sverige. Detta utan att ge avkall på en gedigen känsla för det stilmässigt typiska i folkmusiken. Han är bördig ifrån Orsa i Dalarna och kom genom sin far, som också var spelman, tidigt i kontakt med den rika folkmusikskatt som orsalåtarna utgör. Som sin främste läromästare räknar Björn orsaspelmannen Gössa Anders Andersson vars karakteristiska spel tydligt genljuder genom Björns fiol.

Björn är också en av de få svenska spelmän som kunnat leva på sin musik, mycket tack vare en utpräglad mångsidighet som fört honom samman med musikanter i andra genrer, alltifrån den svenska visan till folk-rock och andra länders folkmusik.

Björn började tidigt att spela fiol men också att teckna och måla. Under de sista skolåren gick han kvällskurser på konstfack och direkt efter realexamen började han på Otte Skölds målarskola. Den blev sedermera Pernbys målarskola, där han så småningom blev massier – medhjälpare – under flera år.

Björn flyttade 1963 till Hälsingland med ett konstnärskollektiv och arbetade med träsnitt, målning i olja och akvarell och teckning innan musiken tog över helt och hållet. Det blev ett välbehövligt uppehåll, men på 80-talet återupptog han konsten med bl.a. kolteckningar, blandtekniker med olja och akryl, monografier, träsnitt…

Den gamla hälsingegården har också inneburit att Björn har utvecklat en snickarkunnighet som varit nödvändig. Från nödvändighet till uppfinningsrikedom och ren snickarglädje har han också gått vidare till konsthantverk och skulpterande i trä.

Under det senaste decenniet har Björn haft en del utställningar med framgång runt om i landet, men fortfarande är musiken den verksamhetsgren som upptar större delen av hans tid.

Björn Ståbi avled 80 år gammal den 21 december 2020.

 

Litografier av konstnären