Leif Ericsson


Född 1927 i Mölndal, bosatt i Enskede.

Utbildning:

  • Slöjdföreningens skola 1946-49 i Göteborg för Nils Wedel.
  • Valands Konstskola 1950-55 för Endre Nemes.

Representerad:

  • Nationalmuseum
  • Moderna Museet
  • Göteborgs Konstmuseum
  • Malmö Konstmuseum
  • Borås Konstmuseum
  • Norrköpings konstmuseer
  • Laholms Teckningsmuseum.

Har under sin långa konstnärsbana ställt ut på gallerier runt omkring i Sverige och utomlands. Samt haft ett stort antal offentliga uppdrag.

Litografier av konstnären