ÖPPET HUS 2022


BILDER FRÅN
ÖPPET HUS

18-20 november 2022

Den 18-20 november hölls det årliga ÖPPET HUS på Stentryckeriet.

Ny utställning var hängd. Alstren beskådades av intresserade besökare.