Project Description

  • Konstnär: Leif Ericsson
  • Titel: Bakom manegen
  • Upplaga: 360
  • Mått: 28×38 cm