Project Description

  • Konstnär: Leif Ericsson
  • Titel: Chapling
  • Upplaga: 130
  • Mått: 33×50 cm