Project Description

  • Konstnär: Björn Ståbi
  • Titel: Jordgång
  • Upplaga: 120
  • Mått: 37×48 cm