Project Description

  • Konstnär: Jordi Arkö
  • Titel: Kinaäpple
  • Upplaga: 50
  • Mått: 40×47 cm