Project Description

  • Konstnär: Lena Sellstedt
  • Titel: Speakers corner
  • Upplaga: 260
  • Mått: 38×40 cm