Project Description

  • Konstnär: Lars Ericsson
  • Titel: Chaplin
  • Upplaga: 130
  • Mått: 31×49 cm