Project Description

  • Konstnär: Mia Malmlöf-Hägg
  • Titel: Utan titel
  • Upplaga: 80
  • Mått: 34×34 cm