Project Description

  • Konstnär: Erik Kihlbaum
  • Titel: Berget
  • Upplaga: 50
  • Mått: 41×35 cm