Project Description

  • Konstnär: Björn Krestesen
  • Titel: Å ena sidan
  • Upplaga: 50
  • Mått: 53×33 cm