Project Description

  • Konstnär: Lars Östling
  • Titel: Stenmur
  • Upplaga: 290
  • Mått: 57×43 cm