Project Description

  • Konstnär: Björn Ståbi
  • Titel: Vindgång
  • Upplaga: 120
  • Mått: 35×49 cm