Project Description

  • Konstnär: Lena Sellstedt
  • Titel: Weekend
  • Upplaga: 260
  • Mått: 37×40 cm