301 Att göra en originallitografi 1


Se även under rubriken ”Historik stentryckarkonsten” där det även finns en liten 10-minuters film från 1984 om tryckprocessen. Processen är fortfarande densamma! Se även ”Att göra en originallitografi 2”

Konstnärinnan Birthe Wesselhöft tecknar på bayerska kalkstenen. Förlagan läggs i spegeln så att motivet liknar det som ska tecknas på sten, i och med att detta är spegelvänt.

Konstnär Lars Pirak i arbete med tecknande av litografisk sten.

Konstnärinnan Annica Waara och litograf P O Westman diskuterar upplägget av tecknandet på stenen.

P O Westman slipar en bayersk kalksten med carborumdumpulver.

Här etsas kalkstenen efter att den korrigerats.

Litograf Mats Westman blandar till färg.

Litograf Mats Westman justerar in stenen i rätt läge.

Färgen valsas ut i tryckpressen.

Snellpressen / Tryckning